Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv supresie zápalu na pro-fibrotické signálne dráhy v srdci a jeho ochrana pred funkčným zlyhaním
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Barbara Szeiffová Bačová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hlavným cieľom dizertačnej práce je preskúmanie účinnosti vybraných látok s anti-inflamačným a anti-fibrotickým potenciálom a tým zabrániť alebo zmierniť štrukturálnu a elektrickú remodeláciu myokardu, ktorá má za následok zlyhávanie srdca a vznik malígnych arytmií. Dôležitým zámerom je identifikovanie cieľových proteínov a mechanizmov účinku týchto látok v definovaných patologických podmienkach.