Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Názov témy
Vytváranie ja v intímnych partnerských vzťahoch
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Podľa modelu jástva v kultúrnom kontexte je jednou z vrstiev ja intímna kultúra, t.j. časť sveta, ku ktorému sa cítime byť najviac pripútaní, t.j. dôležité osoby a kultúrne rysy chápané ako esenciálna časť osobnej identity. Predbežné výsledky (Guillaume, Lukšík) ukazujú, že ja sa rozdielne konštruuje v rôznych typoch intímnych partnerských vzťahoch. Cieľom práce je preskúmať ako rôzne typy intímnych partnerských vzťahov ovplyvňujú rôzne dimenzie konštruovania ja.