Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Brutalizmus: inovácie v architektúre povojnovej moderny na Slovensku
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Peter Szalay, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce nadväzuje na výskumný projekt, ktorý sa zameriava na identifikáciu najdôležitejších inovácií v architektúre 20. storočia v európskom kontexte. Cieľom dizertačnej práce bude skúmať aspekty technologických, formálnych, alebo sociálnych inovácií v perióde povojnového modernizmu nadväzujúce na medzinárodný architektonický štýl Brutalizmus. Na modelových situáciách sa identifikujú špecifiká brutalizmu v povojnovej architektonickej tvorbe na Slovensku. Skonkretizujú sa osobnosti, kolektívy či inštitúcie, ktoré tieto inovácie vytvorili, resp. ich transferovali v širšom kontexte. Poukáže sa aj na význam architektonických typológií, technológií či politík, ktoré možno považovať za najvýznamnejšie a formatívne pre povojnovú modernu a konkrétne brutalizmus na Slovensku.