Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Obraz „Uhrov“ a „Maďarov“ v slovenskom národniarskom/nacionalistickom diskurze v Uhorsku v období dualizmu (1867 – 1918)
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Ladislav Vörös, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmať premeny obrazu „Uhrov“/„Maďarov“ a súvisiacich kategórií (vlasť, národ, národnosť, plemeno, vlastenectvo a pod.) v slovenskom nacionalistickom diskurze. Pôjde o analýzu rozpráv produkovaných nielen predstaviteľmi a sympatizantmi slovenského národného hnutia, ale aj tzv. uhrofilských slovenských učencov a aktivistov. Primárne pôjde o kvalitatívnu analýzu textov autorov vybraných na základe statusu a vplyvu v rámci hnutia, resp. verejného života. V priebehu prvého semestra sa predpokladá ďalšia špecifikácia/prispôsobenie témy. Súčasťou štúdia počas prvých dvoch semestrov bude intenzívne štúdium teórií nacionalizmu a nacionalistických politických hnutí v 19. storočí, teórií diskurzu a postupov kritickej diskurznej analýzy. Podmienka: znalosť slovenského/českého jazyka, anglického jazyka (min. B2). Znalosť maďarčiny, nemčiny príp. ďalších svetových jazykov je výhodou.