Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Populárna kultúra v období transformácie na Slovensku
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Miroslav Michela, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude analýza vybraného fenoménu z oblasti populárnej kultúry konca 80. a 90. rokov na Slovensku, pričom prípadné komparatívne zameranie témy je vítané. Od záujemcov o štúdium sa očakáva predloženie vlastného výskumného projektu, zameraného na niektorý z fenoménov, ako aj špecifikácia plánovaných metodologických postupov. Schopnosť vykonávať systematický historický, resp. etnografický výskum a základné povedomie o existujúcej odbornej literatúry k téme je podmienkou prijatia, podobne ako aj znalosť slovenského/českého a anglického jazyka (B2). Znalosť ďalších jazykov je výhodou.