Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Nemecké družstevníctvo na Slovensku 1918 – 1945
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmanie procesu zakladania a mechanizmu fungovania nemeckých družstiev (najmä peňažných a potravných) na Slovensku ako jedného z prvkov národnej identifikácie nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku a jeho podpora zo strany Nemeckej ríše. Od záujemcov o štúdium sa očakáva predloženie vlastného výskumného projektu zameraného na vybranú, užšie špecifikovanú sféru politicko-ekonomických ako aj sociálnych praxí. Predpokladá sa hlbší záujem o hospodárske a sociálne dejiny a predbežná orientácia v téme. Podmienkou je znalosť nemeckého jazyka (min. B2), slovenského/českého jazyka.