Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Šarišská šľachta v 13. – 14. storočí
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Pavol Hudáček, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca by sa mala zamerať na stredovekú šľachtu v Šariši, na jej počiatky, spoločenské postavenie, majetkové zázemie a kariérny postup pri zastávaní rôznych funkcií na kráľovskom dvore alebo v jednotlivých stoliciach. Na základe jedného rodu (prípadne viacerých z nich, závisí to od množstva prameňov) pôjde o analýzu „života“ šľachtického rodu, jeho mocenské a majetkové stratégie, úspechy alebo neúspechy, ktoré následne súviseli s jeho postavením v spoločnosti. Zámerom by mal byť „profil“ rodu (prípadne viacerých z nich, ktoré môžu vykazovať aj odlišné osudy a postavenia) hlavne cez rekonštrukciu životov významných predstaviteľov jednotlivých rodových vetiev s dôrazom na majetok (výmeny alebo predaje), sobáše s ďalšími rodmi pri budovaní dôležitých spojenectiev a spoločensko-kariérny vzostup alebo úpadok. Súčasťou výskumu by mala byť aj otázka vzniku šľachty v Uhorsku, pričom hlavne pôjde o teoretické modely vypracované jednotlivými historikmi. Podmienky: znalosť slovenského jazyka, latinčiny, anglického jazyka (min. B2), znalosť maďarčiny je veľmi vítaná. Nevyhnutnosťou je aj schopnosť čítať stredoveké pramene v originály (listiny, mestské knihy a pod.).