Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidov
Program DŠ
Fyzikálna chémia/Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Blanka Kubíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Analýza vybraných fluoridových taveninových systémov lantanoidov z hľadiska fázových rovnováh, termochemických charakteristík, objemových, povrchových a transportných vlastností.