Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
DFT metóda a modelový prístup pre štúdium vlastností pokročilých materiálov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Využitím DFT metódy a periodického modelového prístupu sa budú charakterizovať pokročilé materiály na báze vrstevnatých anorganických štruktúr (ílové minerály, grafén, hybridné materiály, a pod.) a študovať ich fyzikálnochemické a iné vlastnosti, čím sa získajú nové informácie o ich stabilite a možnostiach využitia pri príprave sofistikovaných materiálov s predikovanými technologickými vlastnosťami v podobe nanokompozitov, nosičov liečiv, či iných funkcionalizovaných materiálov.