Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV

Názov témy
Vymáhanie pohľadávok z pohľadu veriteľa v obchodnoprávnych vzťahoch
Program DŠ
Obchodné a finančné právo
Meno školiteľa/-ky
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
Hlavným cieľom dizertačnej práce je objasniť právny základ vymáhania pohľadávok
v obchodnoprávnych vzťahoch na podklade aktuálnej a pripravovanej legislatívy v danej oblasti, predovšetkým so zameraním výskumnej činnosti na inštitúty slúžiace na zabezpečenie záväzkov a s nimi súvisiace zdôraznenie právneho postavenia veriteľa pri ich vzniku.