Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV

Názov témy
Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti v ústavnom systéme Slovenska
Program DŠ
Ústavné právo
Meno školiteľa/-ky
Doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je posúdiť aktuálnosť a vhodnosť právnej, osobitne ústavnoprávnej, úpravy rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky, zhodnotiť možné riziká a ich dopady na právny poriadok a na spoločnosť a navrhnúť riešenia na zlepšenia v právnej úprave s cieľom zamedziť vzniku teoreticky koncipovaných rizík.