Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Vývoj a charakterizácia biodegradovateľných materiálov pre ortopedické implantáty
Program DŠ
Biomedicínske inžinierstvo
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Strojnícka fakulta TUKE
Stručná anotácia
Cieľom dizertačná práce pripraviť a skúmať kovové zliatiny, ktoré budú vyrobené z bioabsorbovateľných prvkov (Ca, Mg, Zn, Sr), teda prvkov, ktoré sa v ľudskom organizme nachádzajú a voči ktorým má telo prirodzenú biokompatibilitu. Využitie týchto materiálov je smerované do oblasti medicíny - na prípravu vnútrotelových implantátov s cielenou biodegradáciou v tele pacienta. Súčasné kovové materiály určené pre vnútrotelové implantáty, ako nerezová oceľ, titánové, kobaltové a chrómové zliatiny, obsahujú toxické prvky, ktoré sú škodlivé ľudskému telu. Navyše úlomky týchto materiálov uvoľnené, napríklad vplyvom korózie alebo oteru, vytvárajú zápalové centrá nielen v okolí implantátu, ale po transporte telovými tekutinami aj v iných častiach tela. Implantáty z týchto materiálov sa využívajú hlavne ako permanentné, čo v prípade, ak je ich potrebné z tela odstrániť, si vyžaduje reoperáciu pacienta. Novým prístupom v chirurgii je využitie implantátov z biologicky odbúrateľných materiálov. Po skončení svojej úlohy sa v tele hostiteľa rozpustia (in-vivo), pričom produkty z takéhoto rozpúšťania majú priaznivý účinok na proces hojenia organizmu.