Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Štruktúrne a fyzikálne vlastnosti magneticky mäkkých kompozitov na báze feromagnetika a dielektrickej keramiky
Program DŠ
Náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
Ing. Radovan Bureš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Magneticky mäkké kompozitné materiály sú založené na koncepte práškových feromagnetických zliatin, kde každá častica feromagnetika je pokrytá vrstvou elektroizolačného materiálu. Elektrický izolátor môže byt na báze polymérnych živíc, anorganického materiálu, alebo kombinácia oboch uvedených materiálov. Elektroizolačná zložka rozdeľuje štruktúru kompozitu na mikro-regióny čím je obmedzené generovanie vírivých prúdov v striedavom magnetickom poli. Veľkosť a tvar feromagnetických častíc ako aj priestorová distribúcia diekektrika v kompozite majú zásadný vplyv na elektrické, magnetické a mechanické vlastnosti. Cieľom výskumu je identifikovať a kvantifikovať parametre ovplyvňujúce tvorbu štruktúry v procese homogenizácie a zhutňovania práškových magneticky mäkkých kompozitov typu kov/keramika. Pozitívne identifikované korelácie technologických parametrov, štruktúry a vlastností budú využité na tvorbu databázy pre aplikáciu postupov strojového učenia a umelej inteligencia v oblasti dizajnu štruktúry magneticky mäkkých materiálov.