Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Vývoj a výskum kovových filtrov s antivírusovým a antibakteriálnym účinkom na báze Cu.
Program DŠ
Náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
Ing. Beáta Ballóková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Cieľom je výskum, vývoj a testovanie nových filtračných materiálov s antivirotickým účinkom na báze medi, ktoré majú využitie napr. v respirátoroch, klimatizáciách atď.
V nezávislých štúdiách sa uvádza antimikrobiálna účinnosť nepotiahnutých povrchov medi a zliatin medi proti ľudským patogénom, vrátane vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID. Vírus zostal životaschopný 2 až 3 dni na plastových povrchoch a povrchoch z nehrdzavejúcej ocele, ale 96% vírusu bolo usmrtených za dve hodiny a 99,2% za 5 hodín na povrchoch medi.
Je nevyhnutné zvládnuť technologickú prípravu medených filtrov cestou práškovej metalurgie s riadenou pórovitosťou, veľkosťou pórov a vysokou plochou merného povrchu, čo umožní zachytiť maximálne množstvo škodlivých mikroorganizmov. Základný výskum filtračných účinností navrhnutých materiálov. Vhodnou kombináciou filtračného materiálu s vysokou účinnosťou filtrácie a kovových antivirotických materiálov vyvinúť vysoko efektívny filtračný systém s možnosťou jeho jednoduchej regenerácie.