Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Vývoj a výskum nových termoelektrických materiálov
Program DŠ
Náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Termoelektrické materiály sa vyznačujú tzv. Seebeckovým javom, ktorý umožňuje priamu konverziu tepelnej energie na elektrickú. Globálny trh s termoelektrickými modulmi bol v roku 2018 v hodnote 0,6 miliardy dolárov a očakáva sa, že do roku 2027 dosiahne približne 1,7 miliardy dolárov. Cieľom dizertačnej práce bude popísať najnovšie termoelektrické materiály a spôsoby ich prípravy. Pripraviť polovodičové sústavy s najvyšším Seebeckovým efektom, charakterizovať termoelektrické, štruktúrne a mechanické parametre vybraných systémov. Súčasťou práce bude aj návrh, príprava a komplexná charakterizácia úplne nových zliatin vhodných pre budúce termoelektrické aplikácie.