Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Progresívne elektrokatalyzátory pre vývoj vodíka v elektrolyzéroch a palivových článkoch
Program DŠ
Náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Vodík produkovaný z obnoviteľných zdrojov a využívaný v palivových článkoch pre mobilné aj stacionárne použitie sa v súvislosti s prebiehajúcou globálnou transformáciou energetického sektora ukazuje ako veľmi perspektívny nosič energie a je jasné, že bude hrať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii priemyslu. Koncept „Power-to-Gas“ resp. „Power-to-Hydrogen“ používaný v dodávateľských reťazcoch vodíka hrá celosvetovo dôležitú úlohu v budúcom energetickom systéme. Žiaľ, účinnosť výroby vodíka elektrolýzou vody je veľmi nízka, aby bola ekonomicky konkurencieschopná. Hlavným cieľom DP bude vývoj alternatívnych a lacných elektrokatalyzátorov za účelom zvýšenia účinnosti výroby vodíka elektrolýzou vody a zníženia spotreby energie pri tomto procese. Elektrolýza vody pri ktorej sa využíva jednosmerný prúd z udržateľných zdrojov energie je vysoko ekologický spôsob výroby vodíka, nakoľko sa pri ňom používa obnoviteľná voda a ako vedľajší produkt sa vylučuje iba čistý kyslík. A preto, hlavným cieľom DP bude zníženie výrobných nákladov pri výrobe vodíka membránovou elektrolýzou vody zachovaním vysokej účinnosti tejto metódy. Podstatná časť bude venovaná vylepšeniu jednotlivých komponentov PEM elektrolyzérov, s dôrazom na elektródové materiály na báze elektrokatalyzátorov z modifikovaných uhlíkových vlákien, pričom výsledkom by mala byť technológia výroby vodíka prístupnejšia komerčným aplikáciám.