Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Dejiny mincovne v Kremnici 1918 – 1939 v sociálnom a politickom kontexte medzivojnového Československa (vzťahy so zriaďovateľom a samosprávou)
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Karol Hollý, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude podrobnejší syntetizujúci pohľad na dejiny a postavenie tohto štátneho podniku v medzivojnovom období. Popri analýze samotnej produkcie sa výskum sústredí na vnímanie mincovne zo strany jeho zriaďovateľa, Ministerstva financií v Prahe. Rovnaký dôraz bude kladený na „pohľad zdola“, t. j. na politiku voči mincovni zo strany kremnickej samosprávy. Súčasťou práce bude analýza politických pomerov v zlomových rokoch 1918/1919 a 1938/1939 a ich dôsledkov na chod podniku. Dôležitou súčasťou práce bude analýza politického diskurzu – mincovňa ako štátny podnik pre politické strany reprezentovala príklad politiky Prahy voči Slovensku.