Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Vedci v mocenských štruktúrach Československa počas neskorého socializmu a prvých rokov post-komunistickej transformácie (1980 – 1993)
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Adam Hudek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Téma sa zameriava na pozície vedcov v politických štruktúrach a ich podiel na tvorbe politických rozhodnutí v transformačných obdobiach (prestavba a demokratická tranzícia). Sú to obdobia, v ktorých boli viaceré zásadné problémy vnímané ako otázky so silným vedeckým presahom. Analytická časť výskumu by sa mala venovať mechanizmu vedeckého poradenstva pri tvorbe konkrétnych politík, prejavom technokratického vládnutia ako aj prípadom vedcov vykonávajúcich politické rozhodnutia. Preferovaný bude pokus o komparatívny prístup s vývojom v okolitých krajinách (napr. ČR, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko).
Požiadavky: Ukončené magisterské štúdium histórie alebo príbuznej vedy. Znalosť vývoja v strednej a východnej Európe po roku 1945.