Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Názov témy
Partnerské vzťahy a kvalita života
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Partnerské a intímne vzťahy v období mladej dospelosti sú v súčasnosti rôznorodé, premenlivé a krehké. Aj keď je preukázaná súvislosť psychologickej kvality života a sociálnych vzťahov, nie je jasné: 1. z akých individuálnych sociálnych a kultúrnych zdrojov uspokojivé a stabilné partnerské vzťahy vznikajú a 2. ako partnerské vzťahy ovplyvňujú kvalitu života. Cieľom práce je preskúmať uvedené súvislosti v teoretických rámcoch poznania partnerských vzťahov (Erikson, Giddens, Bauman, Arnett a ďalší).