Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Komemoračná prax na území pripojenom k Maďarskému kráľovstvu 1938 – 1945
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Miroslav Michela, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude analýza komemoračných aktivít usporiadaných na území pripojenom k Maďarskému kráľovstvo v období rokov 1938 – 1945. Prípadné koparatívne definovanie témy je vítané. Od záujemcov o štúdium sa očakáva predloženie vlastného výskumného projektu, zameraného na vybraný tematický okruh ako aj špecifikácia zvolených metodologických postupov. Od záujemcov sa očakáva schopnosť vykonávať systematický výskum v regionálnych aj štátnych archívoch, predovšetkým na Slovensku a v Maďarsku, ako aj základná znalosť z oblasti teórií nacionalizmu, kolektívnej pamäti a sviatkov.