Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Perzekúcia židovských lekárnikov na Slovensku (1938 – 1945)
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Ján Hlavinka, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmať perzekúciu židovských lekárnikov ako profesijnej skupiny na území vtedajšieho Slovenska v rokoch 1938 – 1945. Pôjde jednak o analýzu legislatívneho rámca a administratívnych postupov režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany pri perzekúcii židovských lekárnikov, ale zároveň aj o kvantitatívnu a štatistickú analýzu a charakteristiku tejto profesijnej skupiny. Predmetom analýzy by mala byť aj otázka arizácie lekární vlastnených Židmi na území Slovenska v rokoch 1938 – 1945 a osudy členov lekárnického stavu počas holokaustu.