Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV

Názov témy
Sociálne myslenie ako súčiniteľ politiky (osobnosti, inštitúcie)
Program DŠ
3.1.6 politológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Jednotlivé objekty (problémy, sociálne konflikty, inštitúcie, etc.) zamerania sociálneho myslela a ich reflexia, analýza prínosu konkrétnych osobností (v prípadnej komparácii).