Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV

Názov témy
Minulosť, súčasnosť, budúcnosť vybraných elementov politického systému na Slovensku
Program DŠ
3.1.6 politológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Vybrané ústavné inštitúcie, inštitúcie verejnej správy, inštitúcie hospodárskej politiky, sociálnej a zdravotnej politiky, kultúrnej a vzdelávacej politiky, etc. na Slovensku v priebehu 20. storočia, v súčasnosti a v pravdepodobných variantných trendoch budúceho vývoja. Prípadné komparácie v stredoeurópskom rámci.