Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV

Názov témy
Politická filozofia v konfrontácii s politickou programatorikou a politickou praxou
Program DŠ
3.1.6 politológia
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Vybraný koncept politickej filozofie alebo vybraná osobnosť politickej filozofie a vzájomný vzťah s aplikačnou sférou politickej programatoriky, resp. reflexia v reálnom politickom živote.