Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Numerické modelovanie smart materiálov v mikro/nano konštrukciách
Program DŠ
Aplikovaná mechanika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Miroslav Repka, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Strojnícka fakulta STU
Stručná anotácia
V súčasnej dobe sa kladie dôraz na čo najefektívnejšie využívanie a takzvaný zber energií. Pomocou špeciálnych materiálov (smart materiálov) vieme transformovať jeden druh energie na iný , naríklad mechanickú energiu na elektrickú alebo teplo na elektrickú energiu. Smart materiály sa použivajú v snímačoch a sofistikovaných mikro/nano elektromechanických systémoch (MEMS). Vo veľmi malých mierkach na nano úrovni sa štruktúry spravajú inak ako na makro úrovni. Atomovým mikroskopom bol pozorovaný takzvaný „size effect“ (veľkostný efekt). Matematické modelovanie takýchto štruktúr je pomerne zložité. Úlohou bude preto vývoj vypočtových metód a prístupov pre numerické modelovanie smart materiálov v mikro/nano konštrukciách v rámci všeobecnej mechaniky kontinua.
Cieľom práce bude vyvinúť pokročilé numerické metódy a analyzovať rôzne multifyzikálne efekty v mikro/nano konštrukciach.

Požiadavky pre uchádzačov:
znalosť mechaniky kontinua, znalosť programovania v jazyku Fortran/Matlab, znalosť cudzieho jazyka, pozitívny vzťah k numerickým simuláciam