Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Systémová ochrana a rekonštrukcia železných artefaktov v archeológii
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Peter Bednár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Analýza spôsobov konzervácie a využitia rôznych typov inhibítorov, spomaľujúcich korózne procesy železných predmetov v depozitároch a v muzeálnych expozíciach. Návrhy optimálnych metód konzervácie, rekonštrukciee a deponovania nálezov železných predmetov.