Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Včasnostredoveké mohylové pohrebiská v stredodunajskom priestore
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Zbigniew Robak, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Kritické spracovanie včasnostredovekých mohylových pohrebísk v strednej Európe. Komplexné spracovanie známych archeologických lokalít tzv. slovanskej mohylovej zóny s rozdelením na chronologické fázy, regióny a kategórie. Regionálne rozdiely. Revízia datovania lokalít. Špeciálny dôraz na západoslovenské skupiny (hornonitrianska, turčianska skupina).