Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Včasnostredoveké mohylové pohrebiská v stredodunajskom priestore
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Zbigniew Robak, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Kritické spracovanie predchádzajúceho výskumu včasnostredovekých mohylových pohrebísk v strednej Európe. Špecifické ciele: Komplexné spracovanie známych archeologických lokalít tzv. slovanská mohylovej zóna s rozdelením na chronologické fázy, regióny a kategórie (v prípade potreby). Regionálne rozdiely. Revízia datovaní lokalít. Zvláštny dôraz na západoslovenské skupiny (hornonitrianska, turčianska skupina). Metódy: Revízny výskum vybraných lokalít s účelom získania vzoriek na datovanie (v spojení s možným projektom VEGA/APVV). Neinvazívny prieskum. Použitie údajov GIS a LiDAR.