Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Pohrebný rítus lužickej kultúry na Slovensku a v priľahlých kultúrno-geografických regiónoch na obidvoch stranách karpatského oblúka v dobe bronzovej
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Lucia Benediková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom práce je analýza pohrebného rítu lužickej kultúry na Slovensku v porovnaní so susednými kultúrno-geografickými regiónmi na oboch stranách Karpatského oblúka v dobe bronzovej. Konkrétne pôjde o sledovanie jednotlivých aspektov rítu (napr. počty, typy, úprava hrobov, hrobová výbava, zvláštnosti manipulácie s artefaktmi, ktoré sú súčasťou pohrebného rituálu, a pod.) a ich vývoj v čase a v priestore, ako aj o vytvorenie katalógu relevantných nálezísk. Súčasťou práce je aj dokončenie spracovania a vyhodnotenie pohrebného rítu na pohrebisku lužickej kultúry Púchov, Pod Lachovcom.