Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Sídlisko v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare II/Rybníkoch v kontexte osídlenia severnej časti Západných Karpát v neskorej dobe laténskej
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Lucia Benediková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom práce je spracovanie materiálu zo sídliska v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare II/Rybníkoch ako súčasti sídliskového areálu v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare, aj ako súčasti sídliskovej štruktúry severnej časti Západných Karpát v neskorej dobe laténskej. V prípade dostatočných dát sa dá očakávať riešenie postavenia púchovskej kultúry ako špecifického kultúrneho fenoménu v severnej časti Západných Karpát v neskorej dobe laténskej na základe porovnania materiálnej náplne a nehnuteľných prameňov s prameňmi z kultúrno-geograficky rovnakých aj odlišných regiónov.