Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny: Cieľom práce je detailné preskúmanie vojenstva kultúr doby popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny, teda ťažiskovo na Slovensku. Analyzované okruhy výzbroje a výstroja, fortifikované objekty a náčrt taktiky boja, ale aj ich prípadné paralely, či odlišnosti s materiálom na okolitých teritóriách, majú potenciál rozšíriť poznatky o tejto problematike na Slovensku a v strednej Európe vôbec.