Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Štruktúrne základy účinku transferínových proteínov na aktiváciu plazminogénu
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Primárnou úlohou transferínov je prenos železa v plazme, avšak v priebehu evolúcie niektorí členovia transferínovej rodiny nadobudli nové funkcie. Jeden z nich, laktoferín, sa nachádza najmä v tkanivových sekrétoch ako sú napr. materské mlieko, sliny alebo slzy, kde predstavuje dôležitý komponent prirodzenej ochrany organizmu proti infekciám, nádorovým ochoreniam či alergiám. Naše nedávne výsledky ukázali, že laktoferín viaže plazminogén – zymogén plazmínu, čo je serínová proteáza zapojená do mnohých biochemických procesov. Laktoferín zohráva dôležitú úlohu pri regulácii plazmínu za patologických podmienok. Predmetom práce bude charakterizácia štruktúry a dynamiky laktoferínu a jeho interakcie s plazminogénom metódami štruktúrnej biológie a biofyziky. Využívané metódy zahŕňajú röntgenovú kryštalografiu a NMR proteínov, stanovenie väzobných a aktivitných konštánt proteínov, biofyzikálnu charakterizáciu proteínov. Podstatnou súčasťou štúdia budú pobyty na veľkých európskych centrách výskumnej infraštruktúry pre štruktúrnu biológiu.