Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Štruktúrne aspekty amyloidného zbaľovania proteínov v zdraví a chorobe
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Amyloidná agregácia proteínov je v pozadí patogenézy mnohých degeneračných ochorení (proteínové foldopátie). Reakcia imunitného systému na amyloidné agregáty a ich prekurzory je sprevádzaná tvorbou konformačne závislých protilátok. Ich prostredníctvom dokážeme študovať kľúčové štruktúrne zmeny na amyloidogénnom proteíne vedúce k patologickému stavu. Predmetom doktorandského štúdia bude objasnenie molekulovej štruktúry kľúčových komponentov priebehu agregácie, samostatne a v komplexoch s protilátkami. Študent si osvojí metódy štruktúrnej biológie a biofyziky proteínov, podstatnou súčasťou štúdia budú pobyty na významných európskych centrách štruktúrnej biológie v rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce.