Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Úloha lipidov v neurodegeneráciách indukovaných patologickým tau proteínom
Program DŠ
Neurovedy
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Cieľom tejto práce je preskúmať zmeny v patofyziológii a patobiochémii neurodegenerácie so zameraním na Alzheimerovu chorobu a tauopatie a taktiež starnutiu centrálneho nervového sytému. Na tento účel použijeme prístupy metabolomického skríningu a molekulárneho zobrazovania pomocou kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnosntými spektrometrami rôžnych druhov (výber závisí na charaktere experimentálneho dizajnu) ale aj s použitím hmotnostnej spektrometrie samostatne. Metabolické zmeny budeme nie len porovnávať medzi skupinami s neurodegeneratívnou patológiou a kontrolami ale budeme ich zároveň monitorovať v priebehu postupu neuropatológie a porovnávať ich s “normálnym” starnutím.