Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Názov témy
Sociálne a kultúrne kontexty šírenia súčasných povestí, fám a konšpiračných teórií.
Program DŠ
Sociálna antropológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Povesti a konšpiračné teórie sa v spoločenských vedách skúmajú ako výrazy sociálnych úzkostí a túžob a ako špecifické formy opisu spoločenských reprezentácií moci, medzi-skupinových vzťahov a skupinovej identifikácie. Stali sa tiež súčasťou súčasnej masovej kultúry, ktorá tiež formuje repertoár a naratívne štruktúry fám a konšpiračných teórií. Výskum sa môže zamerať na osobné alebo internetové sprostredkované formy komunikácie. Metódy primárne čerpajú z folkloristických alebo etnologických prístupov, no je možné uplatniť aj relevantné interdisciplinárne využiteľné typy analýz (napr. diskurzívnu analýzu).