Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Názov témy
Starnutie (staroba) s asistenciou – dizajn pre všetkých a moderné technológie ako príležitosť?
Program DŠ
Sociálna antropológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Reflexia dizajnu pre všetkých a technologický pokrok, o ktorom sa predpokladá, že môže dramaticky zlepšiť život starších ľudí, predstavuje aktuálnu výzvu aj pre výskum v rámci sociálnej a kultúrnej antropológie. Takto orientovaný výskum starnutia a staroby je priesečníkom materiálno-objektívneho sveta a osobno-subjektívneho vnímania. Dizertačná práca by sa mala venovať téme materiality zahŕňajúcej „nehumánnych“ aktérov vytvárajúcich náš sociálny svet. Možné smerovanie obsahuje napríklad dizajnovanie asistujúcich technológií či prostredia vhodného pre každý vek.