Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Nové systémy na transport látok do mozgu
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra izolujúca tkanivo nervovej sústavy od krvného obehu. V oblasti vývoja nových terapeutík CNS predstavuje HEB veľkú prekážku a je jedným z najvýznamnejších limitujúcich faktorov. Až 100% vysokomolekulových liečiv ako napríklad peptidy, rekombinantné proteíny, monoklonálne protilátky, liečivá na báze RNAi, ako i liečivá génovej terapie a takmer 98% nízkomolekulových liečiv nie je schopných prechádzať cez HEB. Hlavným cieľom projektu je identifikácia nových protilátok, ktoré budú schopné prechádzať cez HEB a možu byť použité na transport liečív a diagnostic do mozgu.