Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Nové systémy na transport látok do mozgu
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra izolujúca tkanivo nervovej sústavy od krvného obehu. V oblasti vývoja nových terapeutík CNS predstavuje HEB veľkú prekážku a je jedným z najvýznamnejších limitujúcich faktorov. Až 100% vysokomolekulových liečiv ako napríklad peptidy, rekombinantné proteíny, monoklonálne protilátky, liečivá na báze RNAi, ako i liečivá génovej terapie a takmer 98% nízkomolekulových liečiv nie je schopných prechádzať cez HEB. Hlavným cieľom projektu je identifikácia nových protilátok, ktoré budú schopné prechádzať cez HEB a možu byť použité na transport liečív a diagnostic do mozgu.