Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Vplyv stravy s vysokým obsahom tukov na progresiu neurodegeneratívnych ochorení
Program DŠ
Neurovedy
Meno školiteľa/-ky
MSc. Santosh Jadhav, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Mozog ako orgán sa skladá zo 60 percent tuku a je jedným z najviac energeticky náročných orgánov. Štúdie klinického pozorovania naznačujú, že nerovnováha v príjme mastných kyselín môže byť spojená so zhoršeným výkonom mozgu a chorobami. Narastajúce množstvo dôkazov ukazuje na príčinnú úlohu vyského príjmu tukov v procese neurodegenerácie, konkrétne tak pri patogenéze Alzheimerovej choroby (ACh). Epidemiologické štúdie ukazujú priamy vzťah medzi vysokou hladinou cholesterolu a ACh. Prítomnosť alely ApoEɛ4 prispieva k vzniku neuropatologických zmien v ACh a iných tauopátiách a zvyšuje riziko frontotemporálnej demencie. Zaujímavé je tiež pozorovanie, že narušený metabolizmus cholesterolu v ochorení Newmann’s Pick’s typu C vedie k fosforylácii tau a tvorbe neurofibrilárnych klbiek. Niekoľko štúdií ukázalo, že vysoký príjem tuku a cholesterolu môže indukovať zvýšenie tau fosforylácie. Naopak, tau proteín môže vyvolať vnútrobunkovú akumuláciu cholesterolu.
Cieľom projektu bude identifikovať signálne dráhy ovplyvňené nadmerným príjmom tukov v modelových zvieratách. charakterizujeme zmeny zápalových signálnych dráh (mikroglie, astroglie) a vplyv takejto vysoko-tučnej stravy na vznik neurofibrilárnej patológie. Transgénny model tauopátie a vekovo zodpovedajúcich kontrolných hlodavcov podrobíme diéte s vysokým obsahom tukov (SSNIFF DIO - 45 kj% tuku) po dobu 3 mesiacov a budeme sledovať ich stav. Počas tohto obdobia sa budú monitorovať viaceré parametre ako napr. príjem potravy , vody či telesná hmotnosť. Zároveň sa zvieratá budú každý mesiac podrobovať behaviorálnej analýze a odberu krvi na vyhodnotenie metabolických hladín lipoproteínov súvisiacich so stravou. Po 3 mesiacoch sa zvieratá usmrtia a tkanivá sa použijú na histologické a biochemické profilovanie pomocou panelu bio-markerov. Výsledky tejto štúdie pomôžu charakterizovať molekulárne mechanizmy, pomocou ktorých príjem tukov ovplyvňuje vývoj neurofibrilárnej patológie.