Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Úloha meningeálnych lymfatických uzlín v neurodegenerácii
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
MSc. Santosh Jadhav, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Nedávno objavené meningeálne lymfatické cievy a ich účasť na fyziologických, ako aj rôznych patologických stavoch predstavujú rýchlo sa rozvíjajúce výskumné pole.
Lokalizácia a status aktivácie meningeálych imunitných buniek významne ovplyvňuje homeostázu CNS, a tak môže prispievať k neurologických ochoreniam. Avšak zároveň sú tieto bunky vyzbrojené na ochranu CNS pred patogénmi. Preto je nevyhnutné hlbšie porozumieť bunkovému zloženiu a funkcii meningeálnych buniek a meningeálnych vaskulatúr.
Projekt sa zameria na (1) anatomickú charakterizáciu meningeálnych lymfatických ciev vo fyziológii a patológii, (2) na ich funkcie v pri transporte/homeostáze tekutín, mikro a makromolekúl (3), ako aj na imunitný dohľad a jeho dôsledky pri neurozápalových / neurodegeneratívnych ochoreniach na zvieracích modeloch.