Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Funkčná analýza neuropeptidov a ich receptorov u kliešťov
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Juraj Kočí, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Použijeme bunkové kultúry rôznych patogénov, molekulárne metódy, RNA interferenciu a biotesty in vitro na objasnenie úlohy neuropeptidov a ich receptorov. Zameriame sa najmä na molekuly, ktoré môžu mať úlohu pri prenose patogénov z kliešťov na hostiteľa.