Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Biosyntéza juvenilného hormónu v tse tse muchách (Diptera: Glossinidae)
Program DŠ
Zoológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Veronika Michalková, Ph.D.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Muchy tsetse sú živorodý hmyz, ktorý vyživuje svoje potomstvo vnútromaternicovo počas jednotlivých gonotrofických cyklov. Vyvíjajúca sa larva je vyživovaná mliečnymi sekrétmi z modifikovanej prídatnej žľazy (mliečna žľaza). Daná štúdia skúma signálne dráhy pre juvenilný hormón (JH) a inzulín / IGF (IIS) počas tehotenstva tsetse.