Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Implikácie konceptu antropocénu pre filozofickú antropológiu
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia