Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
K otázke ľudskej dôstojnosti ako základu ľudských práv
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia