Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Problém zdôvodnenia univerzálnosti idey ľudských práv
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia