Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Akú etiku a akú etiketu v ére nových technológií?
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia