Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV

Názov témy
Estetická profilácia slovenského operného divadla - osobnosti a poetiky
Program DŠ
estetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UKF
Stručná anotácia
Navrhovaná téma doktorandskej práce má za cieľ motivovať výskum umeleckého prínosu režisérskych osobností k estetickej profilácii slovenského operného divadla. Úlohou dizertačnej práce je analyzovať umelecký rukopis a tvorivú poetiku vybranej osobnosti (resp. komparatívne – vybraných osobností) a špecifikovať jej/ich pozíciu v kontexte slovenského operného divadla, prípadne aj s prihliadnutím na medzinárodný divadelný kontext.