Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Problém "pravdivostného vzťahu" v pragmatickej a antropologickej interpretácii – J. Habermas a E. Tugendhat
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
prof. Dr. phil. Martin Muránsky, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia