Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Problém uchopenia hyperintenzionálnych jazykových fenoménov
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia