Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Štúdium bunkových mechanizmov zapojených do endogénnej ochrany myokardu voči ischémii iniciovaných prirodzenými adaptačnými stimulmi za normálných a patologických podmienok.
Program DŠ
Biológia
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., FIACS
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Na animálnych modeloch zdravých a “chorych” potkanov in vivo a ex vivo bude cieľom
1. identifikácia mechanizmov spúšťania protekcie aktivovanej stimulmi ako motorická aktivita, hypoxia a ischemický “conditioning“ vo vzdialenom orgáne so zameraním na bunkové signalizačné dráhy RISK a SAFE.
2. výskum vplyvu komorbidít, veku a pohlavia na adaptačné procesy z hľadiska funkčného, štrukturálneho a subcelulárneho poškodenia srdca so zameraním na reguláciu bunkových dráh prežitia, procesov apoptózy a nekrózy v súvislosti s oxidačným stavom a homeostázou Ca2+.
3. odhalenie benefitov kombinovanej liečby: pleiotropných účinkov agonistov PPAR, inhibície MPTP, v kombinácii s neinvazívnymi adaptačnými intervenciami.