Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Cielená supresia pro-fibrotických signálnych dráh za rôznych patofyziologických situácií v srdci
Program DŠ
Biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Barbara Szeiffová Bačová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hlavným cieľom dizertačnej práce je preskúmanie účinnosti vybraných látok s anti-fibrotickým potenciálom inhibovať pro-fibrotické signálne dráhy a tým zabrániť alebo zmierniť štrukturálnu a elektrickú remodeláciu myokardu, ktorá má za následok zlyhávanie srdca a vznik malígnych arytmií. Dôležitým zámerom je identifikovanie cieľových proteínov a mechanizmov účinku týchto látok v definovaných patologických podmienkach.