Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Vplyv veku a komorbidít na účinky vybraných kardioprotektívnych intervencií voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca
Program DŠ
Biológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce bude zistiť vplyv starnutia/vyššieho veku na účinnosť známych kardioprotektívnych intervencií voči I/R poškodeniu srdca, akými sú podávanie vybraných antioxidantov či endogénna kardioprotekcia pomocou tzv. ischemického conditioningu. Cieľom bude tiež odhaliť molekulárne mechanizmy zapojené do týchto procesov.